MAKALELER
Boşanmadan Sonra Çocuğun Soyadı Meselesi
Avukat Hande BURMA
24 Nisan 2018 Salı

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, geçtiğimiz günlerde önemli bir karara imza attı.

Boşanma sonucu çocuğun velayetini üstlenen annenin, çocuğa kendi soyadını verebileceğini söyledi.

Uygulamada genellikle “koca”nın soyadının aile soyadı olduğu, hal böyle iken evlilik birliği içinde doğan çocuğun soyadının, boşanmadan sonra da aile soyadı (=kocanın soyadı) olarak devam edeceğine,
çocuğun reşit olduktan sonra istediği (annesinin veya babasının veya haklı sebeplerin varlığı halinde başkaca bir soyadı) soyadını alabileceğine dair kararlar veriliyordu.

Bu sırada günlük hayatta ise, çocuk zaten reşit olduktan sonra resmi işlerini kendi halledebiliyor, bir sorun yaşamıyor, babasının soyadını taşımak istemezse genel kurallarla isim tashihi davası açıp soyadı değişikliği için haklı sebebi olduğunu ispat ederek soyadını değiştirebiliyordu. Ancak asıl sorun çocuk reşit olana kadar yaşanıyordu. Uçağa binmek, çocuğu okula yazdırmak, hastanede muayenesini yaptırmak gibi türlü türlü günlük/yaşamsal/acil işlem kabusa dönüşüyor, kadın, çocuğun annesi olduğunu ispat etmek zorunda kalıyordu. Bunun için de, okulda, hastanede, havaalanında kişisel bilgilerinin ve boşanma sebeplerinin yazılı olduğu mahkeme kararını tanımadığı insanlara göstermek zorunda kalıyor, bir kez de burada rencide ediliyor, erkekse hiç kimseye hiçbir hesap vermeksizin hayatına devam edebiliyordu.

Nihayet Anayasa Mahkemesi, özetle, tarafı olduğumuz uluslararası sözleşmelerde açıkça taahhüt ettiğimiz üzere eşlerin evlenirken ve evlilik sona erdikten sonra da eşit haklardan yararlanabilmesi için gerekli önlemlerin alınması ve kadına, aile ilişkileri, aile adının belirlenmesi gibi hususlarda eşit kişisel haklar tanınması kurallarını, Türk Medeni Kanunu’nu ve Soyadı Kanunu’nun
“Boşanma halinde çocuk anasına tevdi edilmiş olsa bile, babasının seçtiği veya seçeceği adı alır.” şeklindeki cümlesini iptal eden 08/12/2011 tarih 2010/119 E, 2011/165 K sayılı kararını gerekçe göstererek annenin, boşanma sonucunda velayeti kendisine bırakılan çocuğa kendi soyadını verememesini “aile hayatına saygı” hakkının ihlali kabul etti.
(http://www.anayasa.gov.tr/icsayfalar/basin/

kararlarailiskinbasinduyurulari/bireyselbasvuru/detay/pdf/2013-3434.pdf)

Karar, Yargı mercilerini bağladığından Yargıtay da (henüz gerekçesi yayınlanmayan) 09.04.2018 tarihinde benzer bir karar verdi.

Böylece, boşanmış ve çocuğun velayetini almış bir kadınsanız, bulunduğunuz yer Aile Mahkemesi’nde, velayet hakkınıza dayanarak, çocuk adına dava açıp, kendi (evlilik öncesi) soyadınızın çocuğa verilmesini talep edebilirsiniz.

YORUMLAR
Eklenmiş yorum bulunmamaktadır.
Ad Soyad:
E-posta:
Yorumunuz:
 
E-Posta adresimi gizle