MAKALELER
Ölüm Ve Cismani Zararlara İlişkin Tazminat Hesaplama Raporlarında Gözden Kaçanlar
Avukat Burak BURMA
26 Eylül 2016 Pazartesi
Gerek destekten yoksun kalanların gerekse bizzat iş gücü kaybı yaşayanların ölüm ya da cismani zararlar nedeniyle uğradıkları zararların tazmini için açılan davalarda alınan bilirkişi raporlarının genellikle ve yalnızca sonuç kısmına odaklanıldığı bilinmektedir. Salt hesaplama sonucu dikkate alınarak taraflarca raporun değerlendirilmesinin yargılamanın sıhhatini önemli derecede etkilediği tartışmasızdır. Söz konusu raporların hesap kısımlarında hata ol
Kamulaştırma İşlemlerinde Usulsüz Tebligat
Avukat Burak BURMA
26 Eylül 2016 Pazartesi
Usule uygun tebliğ; hukuki işlemi veya bu işleme bağlanan kanuni süreleri başlatabileceği gibi hukuki işlemi tümden sonlandırabilir. Usulsüz bir tebliğ ise hiç tebliğ yapılmamış olma sonucunu doğuracaktır ki bu durum hukuki işlemi temelden hükümsüz hale getirebilecektir. Tebliğin sonuçlarına Kamulaştırma Kanunu açısından bakılacak olursa; 25. madde uyarınca hakların kullanılması ve borçların yerine getirilmesi bakımından kamulaştırma işlemi, taşınmaz
Hekim Harici Hastane Çalışanlarının Hasta Şikayetlerine Etkileri
Avukat Burak BURMA
26 Eylül 2016 Pazartesi
Bir yandan Alo 184, Hasta Hakları Kurulları, BİMER, adli vakıalar... Diğer yandan zorlu üniversite sınavı, 6 yıllık üniversite tahsili, TUS, 4 yıllık uzmanlık eğitimi, dil sınavı, doğu görevi, atamalar ...   Son yıllarda medyada sürekli karşı karşıya gelen/getirilen bu iki taraf, hasta ve hekim, devlet politikası olarak hasta haklarına ağırlık verilmesiyle bir yandan hakkında detaylı düzenlemeler olmayan bu alandaki hukuki boşlukların doldurulması ile h