MAKALELER
KUYUMCULAR VE MÜCEVHERAT İŞİ YAPANLAR DİKKAT
Avukat Hande BURMA
4 Ocak 2020 Cumartesi
04/01/2020 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (No: 514) ile kuyumculuk, sarraflık ve mücevheratçılık gibi işlenmiş kıymetli maden ve kıymetli taş alım satımında bulunan mükelleflerin gerçekleştirmiş oldukları işlenmiş kıymetli maden ve kıymetli taşlar ile bunlardan mamul eşya satışlarında fatura düzenleme zorunluluklarında değişiklik yapılmıştır.  Tebliğe göre; Kuyumculuk, sarraflık ve mücevheratçılık gibi işlenmi
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
Avukat Hande BURMA
25 Aralık 2019 Çarşamba
    Bildiğiniz üzere 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 07 Nisan 2016 tarih ve 29677 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Gerek ilgili mevzuat, gerek Kişisel Verilerin Korunması Kurumu kararları bir yıl içinde ardışık olmamak kaydıyla yedi aylık sürede toplam 50 ve üzeri çalışan VEYA son yıllık bilançosu 25.000.000,00 TL ve üzeri olan şirketlere 31/12/2019 tarihine kadar VERBİS kaydını ve kanuna uyum sürecini tamamlamay
Aile Mahkemelerinin Sayısı Arttırılmalıdır
Avukat Hande BURMA
29 Ekim 2018 Pazartesi
Aile Mahkemeleri, 4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine göre Kanun uyarınca, 1-    4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun İkinci Kitabı Aile Hukuku’nun Evlilik Hukuku ve Hısımlık kısımlarına 2-    4722 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun’da öngörülen aile hukukundan kaynaklı işlere 3-    2675 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanuna göre yabancı mah
Boşanmadan Sonra Çocuğun Soyadı Meselesi
Avukat Hande BURMA
24 Nisan 2018 Salı
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, geçtiğimiz günlerde önemli bir karara imza attı. Boşanma sonucu çocuğun velayetini üstlenen annenin, çocuğa kendi soyadını verebileceğini söyledi. Uygulamada genellikle “koca”nın soyadının aile soyadı olduğu, hal böyle iken evlilik birliği içinde doğan çocuğun soyadının, boşanmadan sonra da aile soyadı (=kocanın soyadı) olarak devam edeceğine, çocuğun reşit olduktan sonra istediği (annesinin veya babasının veya haklı sebep
Ortak Velayet Nedir?
Avukat Hande BURMA
29 Mayıs 2017 Pazartesi
Ortak Velayet Nedir?   Ne zamandır yazmak istediğim fakat fırsat bulamadığım bir mesele vardı. Boşananlar ve yeniden boşanmak isteyenler için "Ortak velayet" nedir? Adı üstünde, ortak velayet, eşlerin, daha doğrusu ebeveynlerin müşterek çocuk ile ilgili her konuda birlikte karar verebilmeleri ve çocuğun giderlerine birlikte katılmalarıdır. Hayatımıza nasıl girdi derseniz, anlatayım, biraz şaşıracaksınız belki. Medeni Kanun'da boşanma durumunda, çocuğun ü
Son dönem OHAL KHK’ları ile uygulamada ceza soruşturmaları
Avukat Hande BURMA
28 Eylül 2016 Çarşamba
Normal şartlar altında ceza yargılamasına esas olan bazı ilkeler vardır. Bu ilkeler hukuk101’dir adeta. Hukuk eğitimi almışsanız adınızdan sonra bilmeniz gerekir. Mesela nedir?   Masumiyet karinesi (Anayasa m. 15/son ve m 38/4) Tabii hakim ilkesi (Anayasa m 37) Cezanın kanuniliği (Anayasa m 38/3) Cezanın şahsiliği (Anayasa m 38/6) Savunma ve adil yargılanma hakkı (Anayasa m 36)   Normal şartlar altında gözaltı süresi Ceza Muhakemeleri Kanunu (CMK) m. 91/4