MAKALELER
Ölüm Ve Cismani Zararlara İlişkin Tazminat Hesaplama Raporlarında Gözden Kaçanlar
Avukat Burak BURMA
26 Eylül 2016 Pazartesi
Gerek destekten yoksun kalanların gerekse bizzat iş gücü kaybı yaşayanların ölüm ya da cismani zararlar nedeniyle uğradıkları zararların tazmini için açılan davalarda alınan bilirkişi raporlarının genellikle ve yalnızca sonuç kısmına odaklanıldığı bilinmektedir. Salt hesaplama sonucu dikkate alınarak taraflarca raporun değerlendirilmesinin yargılamanın sıhhatini önemli derecede etkilediği tartışmasızdır. Söz konusu raporların hesap kısımlarında hata ol
KUYUMCULAR VE MÜCEVHERAT İŞİ YAPANLAR DİKKAT
Avukat Hande BURMA
4 Ocak 2020 Cumartesi
04/01/2020 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (No: 514) ile kuyumculuk, sarraflık ve mücevheratçılık gibi işlenmiş kıymetli maden ve kıymetli taş alım satımında bulunan mükelleflerin gerçekleştirmiş oldukları işlenmiş kıymetli maden ve kıymetli taşlar ile bunlardan mamul eşya satışlarında fatura düzenleme zorunluluklarında değişiklik yapılmıştır.  Tebliğe göre; Kuyumculuk, sarraflık ve mücevheratçılık gibi işlenmi